Bình luận

  1. DNTN tuyết nhung tây Ninh lấy con chíp ra khỏi đầu tôi đây là bí mật quốc gia cầu xin bo công an vào cuộc giúp tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *