Kỳ lạ thanh niên có 2 BỘ PHẬN SINH D*ỤC, Có thể làm “CHUYỆN ẤY” với cả đàn ông và đàn bà

Thời sự 24h | Kỳ lạ thanh niên có 2 BỘ PHẬN SINH D*ỤC, Có thể làm “CHUYỆN ẤY” với cả đàn ông và đàn bà 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, biết tin con khỏe mạnh cứng cáp, ai cũng vui mừng và hạnh phúc. Thế nhưng sau đó 3 năm, lần lượt trẻ trai và gái …