Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 1: Làm quen với giao diện Genially

Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 1: Làm quen với giao diện Genially Genially là 1 wedsite tạo các slide thuyết trình, trang thông tin, trò chơi câu đố, ảnh động tương tác, video thuyết trình … mang tính tương tác rất cao. Có rất nhiều các công cụ khác nhau để tạo 1 bản thuyết trình, tuy nhiên …

Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 4: Thiết kế trò chơi câu đố

Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 4: Thiết kế trò chơi câu đố Genially là 1 wedsite tạo các slide thuyết trình, trang thông tin, trò chơi câu đố, ảnh động tương tác, video thuyết trình … mang tính tương tác rất cao. Có rất nhiều các công cụ khác nhau để tạo 1 bản thuyết trình, tuy nhiên …

Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 2: Bản thuyết trình tương tác

Longzcoizz | Tự học Genially | Bài 2: Bản thuyết trình tương tác Genially là 1 wedsite tạo các slide thuyết trình, trang thông tin, trò chơi câu đố, ảnh động tương tác, video thuyết trình … mang tính tương tác rất cao. Có rất nhiều các công cụ khác nhau để tạo 1 bản thuyết trình, tuy nhiên chưa …