Việt Thành KTV 29/3: Điểm tin và bình luận Thời sự Ukraine 14h00 Chiều hàng ngày?

Việt Thành KTV 29/3: Điểm tin và bình luận Thời sự Ukraine 14h00 Chiều hàng ngày? Xin mời đăng ký theo dõi Kênh DỰ PHÒNG KTV News tại địa chỉ: & trang Facebook VIỆT THÀNH KTV để theo dõi các chương trình trực tiếp của KTV tại địa chỉ: . Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo …