Cách tải Play Together trên máy tính | Cách chơi Play Together trên máy tính laptop yếu

Hướng dẫn cách tải Play Together trên máy tính để chơi game play together trên máy tinh tiện hơn. Play Together trên máy tính là một game trên điện thoại để chơi được trên máy tính chúng ta cần có giả lập nhẹ và tốt để chơi, do đó mình chọn Ldplayer. Link Tải phần mềm LDPlayer4: Video hướng dẫn …