Chuyện lạ đời, có loại "cò đất" mà đi chê tiền, mọi người tin không?

Nói vậy chứ tiền ai mà chả ham. Tuy nhiên với bản thân mình thì nó không phải là tất cả, mình sẽ làm khi mình thấy thoải mái. Đối với mình không có khái niệm “khách hàng là thượng đế”, mà đòi hỏi các bên phải thực sự tôn trọng nhau, vì rõ ràng đây là 1 sự hợp …