Nhiều chuyện vui, lắm chuyện "lạ" sau lễ an vị Phật ở Tịnh Thất Sông Mây

Nhiều chuyện vui, lắm chuyện “lạ” sau lễ an vị Phật ở Tịnh Thất Sông Mây Gần 1 tuần sau lễ an vị Phật ở Tịnh Sông Mây, ngã 3 Trị An (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) của Sư Cô Hiếu, nhiều Phật Tử, Mạnh Thường Quân ở khắp nơi vẫn đổ về để lễ Phật, chia sẻ, giúp …