Hội nghị trực tuyến tập huấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2021

🎉️🎉️🎉 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2021 ⛳️⛳️⛳ Đăng ký gửi câu hỏi vướng mắc cho chương trình: 🎷️🎷️🎷 Cập nhật thông tin về chính sách, nâng cấp ứng dụng và trao đổi, hỏi đáp các vấn đè về …