Cu0ganhzzz | Khám phá Genially | 4 interactive elements

Cu0ganhzzz | Khám phá Genially | 4 interactive elements Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của mình! Genial.ly là công cụ web tốt nhất để tạo nội dung trực quan tương tác hấp dẫn (hình ảnh, áp phích, bài thuyết trình, v.v.) cho những người không có kỹ năng lập trình. Các phần mềm trình chiếu truyền thống …