huwngvogz | Tự học PIXLR | Phần 1: Làm quen với giao diện Pixalr

huwngvogz | Tự học PIXLR | Phần 1: Làm quen với giao diện Pixalr Pixlr Editor được thiết kế để chỉnh sửa hình ảnh cơ bản, điều chỉnh sắc độ màu nâng cao, vẽ và thiết kế đồ hoạ. Điểm đặc biệt của Pixlr Editor so với các phần mềm thiết kế khác là nó được sử dụng dưới dạng …