TikTok thành chiến trường thứ hai của Nga – Ukraina? Phải nhận tin giả trong suốt 40 phút

Theo dõi chúng tôi trên nền tảng mới không kiểm duyệt Safe Chat: Donate, ủng hộ Lê Minh và LĐTS: – Paypal: [email protected] Xin chân thành cảm ơn! Các sản phẩm của kênh Luận Đàm Thế Sự là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ biên tập chúng tôi. Vui lòng không copy, re-up dưới mọi hình thức. Mọi vấn …