ERIK – Đau Nhất Là Lặng Im (Official Music Video)

ERIK – Đau Nhất Là Lặng Im (Official Music Video) #erik #daunhatlalangim Produced By Soulie Production House Starrings Erik – Duc Phuc – Duong Minh Ngoc Video Management Creative Director: Ba Thanh Nguyen (Bep) Director: Bep Script Writer: Nam Thi – Bep Executive Producer: Huyen Huynh Producer: Linh Nguyen 1st Ad: Ron Tang 2nd Ad: Dang Khoa Production Manager: Nhim …

ERIK x PHƯƠNG MỸ CHI – "Nam Quốc Sơn Hà" (The Heroes 2021)

Bài hát được phổ thơ từ “Nam Quốc Sơn Hà” với sự hỗ trợ từ Phương Mỹ Chi hy vọng mọi người sẽ thích ạ. Composer: DTAP, R.Tee, Hanh Or Producer: Ninja Z Executive Producer: Phan Anh Creative Director: Ba Thanh Nguyen Choreographer: Thien Nguyen Vocal Coach: Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc Rap Coach: Rtee Stylist: Freddy Nguyen Makeup: Trần Như …