Bình luận

  1. – Trang form builder trả code cho bootstrap 2 (mặc định) nhưng thầy lại dùng template BS3 trong sublime text nên không hiển thị đúng.
    – Thầy copy thiếu 2 closing tags của phần form (nằm trên tag html)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *