Bình luận

  1. Nhà sản xuất làm ra đâu để cho mấy ông phá đâu????

  2. Phá xe thì có

  3. Mấy thiếu gia chơi hay quá 😂

  4. Vãi loz

  5. bại não

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *