Bình luận

  1. Có gì mà là trâu kiểu này đây

  2. vậy mà mọi người nở nào ăn thịt trâu.

  3. Nhà em có 1 con bò tính nó khá lạ như hay hoảng và rống.sừng bị bong đến nỗi cụt mất.có nhiều lần nó khóc em bảo con chó Milu đến chơi và cho bò ăn là nó lại bình thường hơn trước.bây giờ bán đi mua một con khác về ,CON NÀY MẮT KHÁ "" ĐỎ ""

  4. Làm" k?mmmloôk ok oô ok ok oooii

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *