Bình luận

  1. Các bạn tin kg chứ tôi kg tin,, thầy mà còn xài cảm ứng thì tâm kg tịnh ,trong kinh bát nhã có câu , sắc bấc vị kg kg bấc vị sắc,, tại sao còn lấy có mà làm kg, nếu là sư thầy chân chính thì kg màng sánh tử kg sợ đói khổ tóm lại là chết cũng kg sợ,kg bọn chen với đời một lòng hướng Phật để tìm chân lý giải thoát cứu nhân loại chấp nhận bỏ tất cả những gì sung quanh mình như Phật thích ca thuở xưa

  2. Tiếng án độ

  3. Rất lạ, và tiếng rất đặc biệt.
    Ai biết đây là tiếng gì không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *