Bình luận

  1. nhân vật Tống Tam Giang trong phim này chắc lấy hình mẫu của nhân vật Trư bát Giới trong phim của Châu Tinh Trì.

  2. Mò từ tiktok qua đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *