Bình luận

  1. Nam mô a Di Đà Phật

  2. Lang thang cô tiên ở vậy em

  3. Nam Mô A Di Đà Phật.
    có những người hiền đức nên Phật thánh tiên cho chị đc như vậy.🙏🙏🙏🙏. Nam Mô A Di Đà Phật

  4. Cô này hiền lành có phúc hậu. Cảm ơn chủ kênh mong rằng chủ kênh tiếp tục nếu có nhân duyên quây cô tiên này thêm nửa cho mọi người cùng biết đến. Nam mô a di đà phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *