Bình luận

  1. Bạn ở đâu Bắc Giang vậy

  2. Kinh doanh kinh nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *