Bình luận

  1. Làm thế nào để giải tầng1 tầng2 và mặt vàng a

  2. hỏi câu hơi xàm nhưng mà how to làm cái hình trên mặt oll vậy, trông khó quá

  3. Anh đag cầm con tên j vậy

  4. Trong video anh dùng rubik gì

  5. A main con nào vại?

  6. bonus thêm một cái nữa
    R S' R' U R S R'

  7. Hay quá mỗi tội khó làm thôi hà😃😄😄

  8. Kiến thức gì kì cục quá huhu 😭

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *