Bình luận

 1. 🤣🤣🤣

 2. Ao 🙂 (:

 3. 🤣🤣😂😂

 4. 🤣😂🤣😂

 5. 😂😂😂😂,,,

 6. Hà🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣:v

 7. Ủa.a.lo. đau chân mà tự nhiên đau tay

 8. Đá chúng chân mà nói đâu ✋ haha

 9. 🤣🤣🤣🤣🤣

 10. Đa

 11. 😂😂😂😂😂

 12. 😀😀😀😀😀

 13. Gxy🦄🐏🐃🦊🐄🐫🦓🐃😍🤨🤭😉

 14. Đúng là rất hữu ích mà

 15. 👮‍♂️🤎🧡🤎🧡🤎🧡🧡🤎🤎🧡🧡🤎🧡🤎🤎🧡🧡🤎🧡🤎🧡🤎🤎🧡🧡🤎🧡🤎🤎🧡🤎🥴🥴🤕🥴🤕🤕🤕🥴🤕🥴🤕🥴🥴🤕🤕🥴🥴🤕🥴🤕🥴🤕🥴🤕😆🥰😆🥰😆😆🤣😁😇😁😇😁

 16. ảo ma can na đa

 17. 🤦🤦👀😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

 18. Đá bằng chân mà đau tay, chất lượng đấy

 19. 191186euudyfsyf4dyuetf jrutuysyw hwueyuusyduduydtsiajatd117ejhdjjVskwhs jususujajjsuysjet jejejdgdjjagzskyxyjzgzuzjjsjsjaJ krjdjiskjshdysjhbh927r

 20. Gì dợ má

 21. Chuyện mới đây 10 năm trước=))

 22. Không phải

 23. xin là xin vĩnh biệt cụ

 24. Nếu nó cao thì sao

 25. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

 26. Truyện mới đây mà 10, năm trước

 27. 😑😑😑😑😑😑😑😑

 28. (•)
  (
  (•)

 29. Dể

 30. Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này

 31. 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣

 32. Đào lao mía lao

 33. Làm sao

 34. Nước đi hay đấy ah 🤣🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *