Bình luận

  1. Đừng viết tắt ở tiêu đề bạn ơi

  2. Cố lên bạn ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *