Bình luận

  1. Thôi tôi có vào ngôi chùa này rồi , nhà giàu vô đây mấy thầy mới đón tiếp

  2. Rộng đẹp quá

  3. 4 kỷ lục Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *