Bình luận

  1. Núi Cô Tô linh thiêng là có. Câu chuyện này nghe hông thiết phục

  2. 02:24 ahihi :))) 🕍

  3. Đặc biệt của người dân miền núi là bịa chuyện huyền bí tài tình..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *