Bình luận

  1. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

  2. Hài não sư vừa thôi… Hành tinh nào cũng ở trong vũ trụ thôi… Nói ít hiểu nhiều.. Thường thường mình nói dí dỏm nhau, mày là người ngoài hành tinh hả. Tự hiểu he…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *